Service, kontroll og godkjennelser av alle typer gassanlegg, gasspeiser, gassovner, gasskjeler i hjem og båt
Gasstekniker I:
Installere, være plassansvarlig, starte opp, igangkjøre og utføre service på mindre anlegg for naturgass og LPG med trykk, maks 0,5 bar. Innfyrt effekt pr gassapparat ikke over 70kW. Ikke krav okm fyrrom. Kun gass i gassfase.

Faglig leder II:
Prosjektering av gassanlegg innen anleggstype 1 og 2. Overordnet ansvar for konstruksjon, montasje, dokumentasjon og driftsetting av gassanlegg, samt service og vedlikehold
2019-06-17 12.14.57.jpg
sertifikat.jpg